2020.01-02 (сарын мэдээ)

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ААС СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Үндэслэл.  Дэлхийн улс орнуудад коронавирусийн халдвар (КОВИД-19) дэгдэлт хэлбэрээр гарч, 2020 оны 3 дугаар сарын Дэлгэрэнгүй

АНҮГ-ын Үйлдвэрлэлийн шуурхай зөвлөгөөнийг Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудалд зохион байгууллаа

ИНҮТ-ийн Агаарын навигацийн үйлчилгээний газрын долоо хоног тутмын үйлдвэрлэлийн шуурхай зөвлөгөөнийг Улаанбаатар хотын олон улсын Дэлгэрэнгүй

АЖЛЫН ТУСГАЙ ГОРИМД ШИЛЖСЭН ХУГАЦААГ НЭГ САРААР СУНГАЛАА

Засгийн газрын 2020 оны “Шинэ короновирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх, зарим арга хэмжээний Дэлгэрэнгүй

tube kitty