Нийтлэгдсэн 2018-06-19

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГА

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

ИНД-183 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч дүрэмрүү энд дарж орно уу.

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

ГЭРЧИЛГЭЭГ АВАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧИГ ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧИЙН НЭР ХАЯГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ОЛГОСОН ОГНОО ДУУСГАВАР БОЛОХ ОГНОО
1 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ Улаанбаатар-Сонгдо Эмнэлэг СБД 1-р хороо Энх тайвны өргөн чөлөө, Чойдог-5 Эмнэлгийн үзлэг шинжилгээ, Эмнэлгийн дүгнэлт гаргах, Эмнэлгийн тусгай үзлэг явуулах 2016.10.23 2018.10.23
2 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ Шастины нэрэмжит улсын клиникийн 3-р эмнэлэг БГД 5-р хороо Ард Аюушийн гудамж 1а Эмнэлгийн үзлэг шинжилгээ, Эмнэлгийн дүгнэлт гаргах, Эмнэлгийн тусгай үзлэг явуулах 2016.11.01 2018.11.01
tube kitty