Нийтлэгдсэн 2018-06-19

НИСЭХИЙН ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5, Мэдээллийн ид тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 заалтыг болон тус байгууллагын авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.1, 5.2. 5.3 заалтуудын дагуу ИНЕГ-аас олгож буй зөвшөөрөл.
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг ИНД-144 дүрмийн хүрээнд олгоно.

2020 оны 02-р сарын 20-ны байдлаар

Дүрэм, журам Олгосон огноо Дуусах хугацаа Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг
1 ИНД-144 20.02.19 21.02.18 Агаарын хөлгийн шатахуун хангамжийн үйлчилгээ Монголиа авиашин фүел ХХК Чингис Хаан ОУНБ,  Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа -110,  Улаанбаатар хот, Монгол Улс
2 19.10.14 20.04.13  Агаарын хөлгийн шатахуун хангамжийн үйлчилгээ  Мэргэван ХХК Чингис Хаан ОУНБ, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа-110, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
3 19.03.19 20.03.18  Агаарын хөлгийн шатахуун хангамжийн үйлчилгээ Магнай трейд ХХК  МТ-ийн байр, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Нэгдсэн үндэсний гудамж, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
tube kitty