АВЛИГА, АШИГ ХОНЖОО ГЭЖ ЮУ ВЭ? АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛИАС

2024/06/13


Холбоотой мэдээ

AVIATION WEEKLY LVII
2024/01/23

Иргэний нисэхийн салбарт өнгөрч буй долоо хоногт болж өрнөсөн мэдээ мэдээлэл болон бусад мэдээллээс тоймлон хүргэдэг "Aviation weekly"-ийн шинэ дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Хүлээн авч үзнэ үү.Өнөөдрийн дугаараас та:- Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Парагвай Улсын иргэд 90 хүртэлх хоног харилцан визгүй зорчино- Марс гараг дээр хэрхэн амьдрах туршилтын судалгааг хийжээ- Нисэхийн аюулгүй байдал, хамгаалалтын алба шинэчилсэн бүтэц, орон тоогоо танилцууллаа- Цэвэр ус нийлүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа- “Эрүүл биед саруул ухаан оршино” өдөрлөгийн баг бүрэлдэхүүн өргөжлөө- Japan Airlines компанийг нисэх онгоцны үйлчлэгч асан эмэгтэй удирдахаар боллоо зэрэг мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүлээн авч үзээрэй.

2024 ОНЫ ЗУНЫ УЛИРЛЫН ОЛОН УЛС БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХУВААРЬТ НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ
2024/04/03

ОЛОН УЛСЫН ХӨӨРӨХ:ОЛОН УЛСЫН БУУХ:ОРОН НУТГИЙН ХӨӨРӨХ: ОРОН НУТГИЙН БУУХ:

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЕХНОЛОГИЙН АЛБА 2023 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛАА ТАЙЛАГНАЛАА
2023/12/25

Мэдээллийн аюулгүй байдал, технологийн алба нь ИНЕГ-ын даргын 2023 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн тушаалаар ИНЕГ-ын “Кибер аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны дотоод журам”-ыг баталж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөн ажиллаж байна. Тус алба 2023 онд нийт 15 ажил хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нь жилийн эцсээр 91.3 хувийн гүйцэтгэлтэй байгааг албаны дарга Г.Цэвээнгэрэл танилцууллаа. Мэдээллийн аюулгүй байдал, технологийн албанаас 2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаас дурдвал: -        “Буянт-Ухаа” ОУНБ болон Мэдээллийн аюулгүй байдал, технологийн алба хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журмыг 2023 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр шинэчлэн баталсан. -        НУТА болон Мэдээллийн аюулгүй байдал, технологийн алба хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журмыг 2023 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр шинэчлэн баталсан. -        ИНҮТ-ийн даргын 2023 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн гэрээгээр “Ионжуулагч цацраг хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга, баталгаажуулалт хийх гэрээ” баталгаажсан. -        ИНҮТ-ийн даргын 2023 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн гэрээгээр “нью Улаанбаатар интернэйшнл айрпорт” ХХК-д рентген цацрагийн 2 ширхэг тоног төхөөрөмж шилжүүлэх гэрээ хийсэн. -        ИНҮТ болон харьяа салбар, нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй мэдээллийн систем, программ хангамжуудын нарийвчилсан судалгааг хийж,  холбогдох санал, дүгнэлтийг боловсруулах зорилгоор судалгаа ба эдийн засгийн үр ашгийн тооцооллын жишиг маягтуудыг боловсруулсан. -        Нийтийн үйлчилгээний сүлжээний орчинд байршиж буй сүлжээний болон сервер тоног төхөөрөмж, “Буянт-Ухаа” ОУНБ-ын барилга байгууламж, хамгаалагдсан болон хориотой бүсүүдэд суурилуулагдсан камерын хяналтын систем, тэдгээрийн дагалдах тоног төхөөрөмжүүдэд батлагдсан хуваарийн дагуу 1, 2, 3, 4 дүгээр улирлын техник үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсэн. -        ИНЕГ, ИНҮТ болон түүний харьяа алба салбарын ажилтнуудад мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор Мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалтууд зохион байгуулсан байна. ИНЕГ-ын даргын зүгээс ИНЕГ-ын вэбсайт, дотоод мэдээллийн IMCAA систем болон Цахим НААХЗА системийн хөгжүүлэлтэд анхаарах зэрэг үүрэг чиглэл өглөө.