АВИЛГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

2024/05/14

Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг ИНЕГ-ын Захиргаа удирдлага, хууль, эрх зүйн хэлтсийн хуулийн мэргэжилтэн Ө.Маралмаа хүлээн авч байна.

Холбоотой мэдээ

ГЭРЭЛ СУУЛТ, ЦАХИЛГААН ХАНГАЛТЫН АЛБА 2023 ОНЫ АЖЛАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
2023/12/25

Гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын алба өнөөдрийн байдлаар үндсэн 2 хэсэгтэй 73 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус алба 2023 онд 10 зорилтын хүрээнд нийт 37 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нь эцсээр 94 хувийн гүйцэтгэлтэй байгааг тус албаны дарга Ж.Батбаяр танилцууллаа. Гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын алба 2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлуудаас дурдвал, -        ИНЕГ-ын даргын даргын тушаалаар зохион байгуулагдсан “Шинэ санаа, шилдэг төслийн инновацын уралдаан”-д 3 дугаар байр эзэлсэн бүтээлийг ажил хэрэг болгосноор 1992 онд ашиглалтад орсон  “Буянт-Ухаа” ОУНБ-ын гэрэл суултын “Д-3” системийн тэмдэгтүүдийг сольж шинэчлэх шаардлагатай болсон байсныг 6 сая LED гэрэлтүүлэгтэй болгож бүрэн шинэчилсэн. -        “Чингис хаан” ОУНБ-ын тасралтгүй тэжээлийн хэлхээний өөрчлөлт шинэчлэлтийн ажил хийсэн, -        “Чингис хаан” ОУНБ-ын цаг уурын алсын барааны харагдцыг тодорхойлох самбаруудыг гэрэлтүүлэгтэй болгосон, -        “Баянхонгор” нисэх буудлын өндөр хүчдэлийн тоног төхөөрөмжүүд суурилуулах ажил хийсэн, -        Мөнх-Өлзийт РЛ, Бөмбөгөр РЛ-ын байгууламжийн цахилгаан тэжээлийн алсын хяналт хийсэн, -        Арвайхээр, Алтай, Ховд, Өлгий нисэх буудал дахь холимог тэжээлийн системийн бүтэц, загварыг шинэчилж өөрчлөх ажил хийсэн, -        “Буянт-Ухаа” ОУНБ-ын тэжээлийн ТП-1Б дэд өртөөний ДГ-ын түлшний нөөцийн саванд орчин үеийн түвшин хэмжигч суурилуулж, алсын хяналтын системд оруулж, Мөнх-Өлзийт РЛ-ын дизель генераторын түлшийг нөөцийн савнаас цахилгаанаар татах системийг суурилуулж ашиглалтад оруулсан байна. Гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын албаны хамт олон Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжүүд, ИНД болон Эрчим хүчний дүрмийн шаардлагуудад нийцсэн үйлчилгээг албаны ерөнхий  зааврыг баримтлан хэрэгжүүлж, гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын байгууллагуудын хэвийн ажиллагааг  хувь ханган ажилласан байна. Мөн орчин үеийн дэвшилтэт техник технологийн шинчэлэлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийж, агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хангалтын найдвартай байдлыг дээшлүүлж ажиллажээ. 

2021 оны 10-р сарын 29-ны өдрийн А/127 тушаалын хүрээнд Бүгд Найрамдах Турк Улсын “Genel Havacilik A.S” болон “AMAC Aerospace “ техник үйлчилгээний байгууллагуудад ИНД-145 дагуу үзлэг шалгалт хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан.
2023/11/30

1.Бүгд Найрамдах Турк Улсын “Genel Havacilik A.S” техник үйлчилгээний байгууллагыг ИНД-145 холбогдох шаардлагуудыг хэрхэн хангаж байгаа талаар үзлэг шалгалтыг хийж гүйцэтгэж 819/21 тоот байцаагчийн дүгнэлт гаргаж тус байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгасан.2.Бүгд Найрамдах Турк Улсын “AMAC Aerospace” техник үйлчилгээний байгууллагыг ИНД-145 холбогдох шаардлагуудыг хэрхэн хангаж байгаа талаар үзлэг шалгалтыг хийж гүйцэтгэж 824/21 тоот байцаагчийн дүгнэлт гаргаж тус байгууллагад гэрчилгээ олгосон.3.Мөн Бүгд Найрамдах Турк Улсын “AMAC Aerospace” техник үйлчилгээний байгууллагад засвар үйлчилгээ хийлгэхээр очсон Изинис Эйрвэйс ХХК-ний EI-GVW бүртгэлийн дугаартай В737-700 маягийн агаарын хөлгийн засварын ажилд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж 820/21 тоот байцаагчийн дүгнэлт гаргасан.Байцаагчийн дүгнэлтийг хавсаргав.Тайлан бичсан НТЧХ-ийн байцаагч П.Ням-Очир /                      /2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр