ИНЕГ, ИНҮТ-ИЙН АЖИЛТНУУДАД “ЭРҮҮЛ МОНГОЛ ХҮН” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2024/05/10

ИНҮТ-өөс зохион байгуулдаг ээлжит “Мэдээллийн цаг” өнөөдөр /2024.05.10/ боллоо.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар “Эрүүл Монгол хүн”, “Тэрбум мод”, “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал” гэсэн үндэсний хэмжээний гурван хөдөлгөөн хэрэгжиж буй. Эдгээрийн нэг “Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөний талаар өнөөдрийн мэдээллийн цагаар ИНЕГ, ИНҮТ-ийн харьяа алба нэгжийн ажилтнуудад мэдээлэл өглөө.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд, спорт, нийгмийн бодлогын зөвлөх Т.Мөнхсайхан, “Эрүүл Монгол хүн” төсөл хөтөлбөр хариуцсан албаны дарга, анагаах ухааны доктор О.Чимэдсүрэн, АШУҮИС-ийн Анагаах ухааны сургуулийн багш, сэтгэл заслын эмч, АУ-ны докторант Р.Энхтүвшин нар хүрэлцэн ирж мэдээллийг өгсөн юм.

Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгон, зан үйлийг өөрчлөх замаар бие бялдар, сэтгэц, танин мэдэхүйн хувьд эрүүл, өв тэгш, Эрүүл Монгол хүнийг төлөвшүүлэх зорилго бүхий тус хөдөлгөөн нь үндсэн 4 хэсэгтэй байна. Нэгдүгээрт, эрүүл орчин нөхцөлийг бий болгох. Хоёрдугаарт, эрүүл зан үйл буюу эрүүл хооллолтыг дадал болгох. Гуравдугаарт, ард иргэдэд байнгын зөв дадал буюу дасгал хөдөлгөөн хийхүйц зан үйлийг хэвшүүлэх. Дөрөвдүгээрт, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсролыг системтэйгээр зөв олгох явдал. Эдгээрийг цогцоор нь бүрдүүлж чадвал Монгол иргэдийг өвчилснийх нь дараа эмчлэх бус нийтэд нь эрүүл байлгах боломж бүрдэнэ гэдгийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд, спорт, нийгмийн бодлогын зөвлөх Т.Мөнхсайхан энэ үеэр хэллээ. “Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөн нь Монгол хүний дундаж наслалтыг уртасгах, эрүүл мэндийг нь тэтгэх, бие бялдрыг нь анагаахын шинжлэх ухааны үндэстэй чийрэгжүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэсэн нийтийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ гэдгийг мөн онцлов.

Онцгой чиг үүрэг бүхий иргэний нисэхийн салбарт ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэнд хамгийн чухал асуудлуудын нэг байдаг. Тиймээс салбарын ажилтнуудынхаа эрүүл мэндэд онцгой анхааран ажиллаж байгаагаа ИНҮТ-ийн дарга Э.Төрбаяр хэллээ.

Холбоотой мэдээ

НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБАНЫ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 99.6 ХУВЬТАЙ БИЕЛЖЭЭ
2023/12/25

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба 2023 оны ажлаа ИНЕГ-ын дарга, удирдлагад тайлагналаа. Тус алба 2023 онд 9 зорилтын хүрээнд нийт 30 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нь жилийн эцсээр 99.6 хувийн биелэлттэй байгааг танилцууллаа. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба 2023 оны зуны улиралд Олон улсын хөөрөлт буултын 16 агаарын тээвэрлэгчийн 8807 нислэг, орон нутгийн хөөрөлт буултын 3 агаарын тээвэрлэгчийн 9220 нислэг, өнгөрөлтийн 36 агаарын тээвэрлэгчийн 160.030 нислэг, 2023-2024 оны өвлийн улиралд Олон улсын хөөрөлт буултын 14 агаарын тээвэрлэгчийн 4871 нислэг, орон нутгийн хөөрөлт буултын 2 агаарын тээвэрлэгчийн 1873 нислэг, өнгөрөлтийн 35 агаарын тээвэрлэгчийн 113.169 нислэг төлөвлөн ажилласан байна. Энэ оны онцлох ажлуудаас дурдвал: -        Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх “Easy flow” хөтөлбөрийг шинэчлэн батлуулсан; -        “Нислэгийн хөдөлгөөний төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсан; -        Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл ENR1.9 “НУТМ болон агаарын зайн менежмент”-ийн мэдээллийг шинэчилсэн; -        Агаарын навигацийн үйлчилгээний гэрээг 5 агаарын тээвэрлэгчтэй шинэчлэн байгуулсан байна. Мөн тус алба 2023 онд Хүнгүй нисэх төхөөрөмж буюу дроны судалгаа, НУТМ-ийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийн судалгаа, Олон улсын нэгжийн системийн бус өндрийн фүүтийн нэгжийг НХУ-ын үйлчилгээнд ашиглахтай холбогдуулан агаарын тээвэрлэгчдээс судалгаа авах зэрэг судалгааны ажлууд болон Нислэгийн судалгааны ажлуудад үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ хийсэн байна.

ХОЛБОО НАВИГАЦИ, АЖИГЛАЛТЫН АЛБА 2023 ОНЫ АЖЛАА ТАЙЛАГНАЛАА
2023/12/22

Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба 2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг тус албаны дарга Г.Баттөгс танилцууллаа.  Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба нь өнөөдрийн байдлаар 8 хэсэг, 4 тасагтай, нийт 181 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2023 онд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажил өнөөдрийн байдлаар 96.4 хувийн гүйцэтгэлтэй байгааг хэллээ. 2023 оны онцлох ажлуудаас дурдвал: 1.     Агаар-газрын алсын удирдлагатай станцын шинэчлэл (IP RCAG 11 байрлал) Албаны даргын тушаалаар 2023 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. Үр дүнд нь 11 станц шинээр нэмж суурилуулснаар 32 радио станцтай болж, радио холбооны бүрхэлт 2-3 давхар бүрхэлттэй болсон. Дээд агаарын зайд 3 сектороор нөөц ажлын давтамж үүсгэх боломжтой болсон. Алсын станцуудыг төвөөс хянаж, удирдах, тохиргоо хийх бүрэн боломжтой болсон. 2.     Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад нөөц радио давтамжуудыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд суурилуулалтын хувьд 13 байрлалд нөөц ажлын давтамж үүсгэж, шинэ RCAG станцууд суурилуулах явцад тохиргоо бүрэн хийгдсэн. 2024 оны нэгдүгээр улиралд ашиглалтад оруулна. Үр дүнд нь агаарын навигацийн холбооны үйлчилгээний найдвартай ажиллагаа дээшилж, холбоо алдагдах эрсдэл буурна гэж үзэж байна. 3.     Дуун холболтын зангилаа төхөөрөмжийн шинэчлэл. ИНҮТ-ийн даргын тушаалаар 2023 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. Үр дүнд нь IP технологид суурилсан. Холбогдох станцын тоо 3 дахин нэмэгдсэн. Нислэгийн удирдагчийн 50 ажлын байртай. Ажлын байрны тоо 2 дахин нэмэгдсэн. Бие даасан үндсэн нөөц системтэй. 4.     Нисэхийн мэдээ зохицуулах систем (AMHS) ИНҮТ-ийн даргын тушаалаар Нисэхийн мэдээ зохицуулах үйлчилгээг 2023 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ОХУ-тай холболтыг хийж, ашиглаж эхэлсэн. Бээжин AMHS төвтэй хийх холболтын ажил 2024 оны 2 дугаар улиралд хийгдэхээр хүлээгдэж байна. Үр дүнд нь 2008 оноос ашиглаж байгаа AFTN системийг бүрэн шинэчилнэ. Орон нутаг, олон улсад IP протоколоор мэдээллүүд бүрэн дамжих боломжтой болно. Текст, зураг, график, диаграм, хүснэгтэн мэдээлэл дамжуулах боломжтой. Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны зүгээс ажилтнуудын цалинг нэмэх, автоматжуулсан системийн сайжруулалт (AIRCON-2100) хийх, нийт ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, 3 радарын шинэчлэл хийх зэрэг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай асуудлууд байгааг тайлангийн төгсгөлд танилцууллаа.