МОНГОЛЫН БОЛОН ОЛОН УЛСЫН НИЙТ 20 МЭРГЭЖИЛТЭН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗААВАРЛАГЧ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТАД АМЖИЛТТАЙ ХАМРАГДЛАА

2024/04/12

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь Ази, Номхон далайн бүсийн Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн гишүүн ба тус хөтөлбөрийн Удирдах зөвлөлийн даргын үүргийг 2023-2024 онуудад гүйцэтгэж байгаа. Уг хөтөлбөрийн 2024 оны төлөвлөгөөнд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ын Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зааварлагч бэлтгэх олон улсын сургалтыг Монгол улсад зохион байгуулахаар тусгагдаж батлагдсаны дагуу сургалтыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 5 хоног The Corporate Hotel & Convention Centre-д амжилттай зохион байгуулж дууслаа.

Уг сургалтыг ИНҮТ-ийн харьяа НСТ нь хариуцан зохион байгуулсан бөгөөд Ази, Номхон далайн бүс нутгуудаас гадаадын суралцагч нар ирж хамрагдлаа. Тухайлбал, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс, Тайландын Хаант Улс, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс, Бүгд Найрамдах Филиппин Улс, Камбожийн Хаант Улс, Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Балба Улс буюу нийт 6 улсаас Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Тээврийн аюулгүй байдлын газар, Иргэний нисэхийн академи зэрэг байгууллагуудын аюулгүй байдал хариуцсан 10 мэргэжилтэн, ИНҮТ-ийн Нисэхийн аюулгүй байдал, хамгаалалтын алба, Нисэхийн сургалтын төв болон “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК, Хүннү ЭйрХХК, Изинес ЭйрвэйзХХК-ийн 10, нийтдээ 20 мэргэжилтэн хамрагдаж, амжилттай төгсөн гэрчилгээжиж, иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зааварлагчид болон бэлтгэгдлээ.

Уг сургалт нь ICAO-ийн стандартчилагдсан сургалтын багц хөтөлбөр боловсруулах арга зүйгээр боловсруулагдаж баталгаажсан бөгөөд суралцагч нарт нисэхийн аюулгүй байдлын сэдвээр сургалтыг хэрхэн чанартай явуулах, заах арга зүйн ур чадварыг олон улсын түвшинд хүргэн хэрхэн хичээлийг зааж сургах зэрэг онолын болон практик дадлагыг олгосон өндөр ач холбогдолтой сургалт болж өндөрлөлөө.  

Цаашид, ICAO-ийн нэгдсэн нэг стандарт шаардлагаар боловсруулагдаж, батлагдсан олон улсын түвшний сургалтуудыг эх орондоо зохион байгуулж, ICAO-аас гэрчилгээжүүлэн, иргэний нисэхийн салбарын хүний нөөцийг бага зардлаар сургаж, бэлтгэх томоохон зорилгыг хэрэгжүүлэхээр ИНЕГ болон ИНҮТ-ийн хамт олон зорин ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023/12/06

БНСУ-ЫН “AERO K AIRLINES” КОМПАНИД ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОЛОО
2024/05/01

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын албанаас БНСУ-ын агаарын ачаа тээвэрлэгч “AERO K AIRLINES” компанид ИНД-129-ийн шаардлагад нийцүүлэн гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгосныг ИНЕГ-ын дарга Ч.Мөнхтуяа өнөөдөр тус компанийн удирдлагуудад гардуулж, амжилт хүслээ. Ингэснээр “AERO K AIRLINES” компани А320 маягийн агаарын хөлгөөр Чеонгжу-Улаанбаатар-Чеонгжу чиглэлд хуваарьт нислэг үйлдэх эрхтэй болж байгаа бөгөөд хоёр орны хоорондын  агаарын харилцаа болон харилцан ашигтай арилжааны үйл ажиллагааг улам өргөжүүлэх ач холбогдолтой юм. ИНД-129 буюу “Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт” нь 28 хоногт Монгол Улсад хоёроос дээш хөөрөлт, буулт үйлдэх, эсвэл 365 хоногт наймаас дээш хөөрөлт, буулт үйлдэх хуулийн этгээдэд гэрчилгээ олгох дүрэм юм.