AVIATION WEEKLY LXI

2024/02/29

Иргэний нисэхийн салбарт өнгөрч буй долоо хоногт болж өрнөсөн мэдээ мэдээлэл болон бусад мэдээллээс тоймлон хүргэдэг "Aviation weekly"-ийн шинэ дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Хүлээн авч үзнэ үү.

Өнөөдрийн дугаараас та:

- Хамтарсан ажлын хэсэг хуралдав

- ИНҮТ-ийн дарга Э.Төрбаяр орон нутагт ажиллаж байна

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар мэдээлэл сонсож, хөдөлмөр эрхлэлтийг нь дэмжив

- Flight цахим сэтгүүлийн шинэ дугаар гарлаа

- Нисэхийн алдар цуврал ярилцлагын шинэ дугаар гарлаа

- НАСА Ангараг гаригийн симуляторт амьдрах хүмүүсийг хайж байна

- АНУ-ын хувийн компанийн судалгааны станц саран дээр бууж, түүхэнд анхдагч боллоо зэрэг мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүлээн авч үзээрэй.

Холбоотой мэдээ

ИНЕГ, ИНҮТ-ИЙН АЖИЛТНУУДАД “MARS-V” ТӨСЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
2023/11/16

ИНҮТ-ийн Хамтын ажиллагааны газраас зохион байгуулдаг ээлжит “Мэдээллийн цаг” өнөөдөр боллоо. Энэ удаагийн “Мэдээллийн цаг”-ийн зочноор Монгол Улсын Шадар сайдын ахалсан “Mars-V” төслийн менежер Д.Энхтүвшин, Модуль хөгжүүлэлтийн багийн ахлагч З.Дөлсайхан нар оролцож, тус төслийн талаар ИНЕГ-ын дарга, удирдлагууд болон харьяа газар нэгжийн ажилтнуудад танилцууллаа. Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн төвийн хэрэгжүүлж буй “Mars-V” төсөл нь Монголын говьд: 1.      Марс гараг дээр амьдрахад шаардлагатай ур чадварыг нутагшуулах, техниктэй ажиллах мэдлэг олж авах, туршлага хуримтлуулах, багийн ажиллагаа болон амьдрах чадвараа нэмэгдүүлэх сургалтын төв байгуулах; 2.      Марс гарагийг судлах технологиудыг төсөөтэй орчинд судлах, хамтарсан судалгаа хийх, олон улсын оролцоо бүхий шинжлэх ухааны судалгааны төв бий болгох; 3.      Марсын амьдрах орчныг хамгийн төсөөт орчинд нь мэдэрч, Марс явах хүмүүсийг бэлтгэдэг хөтөлбөрөөр өөрийгөө сорьж үзэхийг хүссэн аялагчдад зориулсан тусгай сонирхлын аялал жуулчлалын хөтөлбөр бүхий төв байгуулах үндсэн зорилготой байна. Өөрөөр хэлбэл, Марс гарагт судалгаа хийх багийг бэлтгэх сургалтын төвийг байгуулж, сансрын технологийн хөгжлийг Монголд нутагшуулахаас гадна сансрын мэдрэмж, туршлага авахыг хүссэн сонирхогчдод зориулсан тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг Монгол орны зарим бүс нутагт хөгжүүлэх зорилготой төсөл юм. Монголын говийн цаг уур, хөрс, орчин нөхцөл Марс гараг дээрхтэй төстэй учраас сансар огторгуйд аялах боломж зөвхөн сансрын нисгэгчид бус, хүн бүрд нээлттэй байх боломжтой гэдгээрээ онцлог байна. Эхний ээлжид төслийн суурь баазыг Өмнөговь аймагт байгуулж,  сургалтын хөтөлбөрөө Дундговь аймагт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгааг хэллээ. “MARS-V” төслийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах ажлын хэсэгт ИНЕГ-ын дарга гишүүнээр ажиллаж байгаа. Мэдээллийн цагийн төгсгөлд “MARS-V” төслийн багийн зүгээс төслийг хэрэгжүүлэхэд Иргэний нисэхийн ерөнхий газартай хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ.  

“КОРЕАН ЭЙР” КОМПАНИЙН “CABIN CREW TRAINING CENTER” СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АЖЛЫН ХЭСГИЙН УДИРДАМЖИЙН ДАГУУ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2023/11/30

МИАТ ТӨК-ийн 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн  02/882 дугаартай албан хүсэлт болон “Кореан Эйр” компанийн “Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын САА 24141/01 өргөдлийн маягт, сургалтын байгууллагын гэрчилгээ болон хавсралт “Үйл ажиллагааны тодорхойлолт”-ын хүчинтэй хугацааг сунгах хүсэлтэй ирүүлсэнтэй холбогдуулан тус сургалтын байгууллагад ИНД-141.11-ийн дагуу дахин гэрчилгээжүүлэх үзлэг шалгалтыг 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд гүйцэтгэлээ.Үзлэг шалгалт гүйцэтгэсэн бүрэлдэхүүн:Н.Заяа /Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч/Н.Ганчимэг /Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч/Үзлэг шалгалт гүйцэтгэсэн чиглэл:-“Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын удирдлагуудтай уулзаж, үзлэг шалгалтын зорилго, чиглэлийг танилцуулах;-Ажилтан, албан тушаалтанд тавигдах шаардлага;-Бүртгэл, тэмдэглэлд тавигдах шаардлага;-Харьяа улсын Иргэний нисэхийн эрх бүхий байгууллагаас олгогдсон хүчин төгөлдөр /АТО/ гэрчилгээ, Үйл ажиллагааны тодорхойлолт, заавар,-“Сabin Crew Training Center” cургалтын байгууллагын багшлах бүрэлдэхүүний гэрчилгээжилт, анги танхим, тоног төхөөрөмжтэй танилцах;-Б767-300 маягийн агаарын хөлгийн “Door Operation Training” сургалтын техник тоног төхөөрөмжтэй танилцах, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр гэрчилгээ,-Нисэх бүрэлдэхүүн болон агаарын хөлгийн үйлчлэгч нарын онцгой тохиолдлын үед хамтран ажиллах үйл ажиллагааны журам,-Эмнэлгийн анхан шатны сургалт, дадлага-Авран хамгаалах тоног төхөөрөмж, сургалт дадлага-Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн “Approved Training Organization(ATO) Procedure Manual Appendix 7/Management Personnel Qualifications ---------Checklist/Job-Aid” хяналтын хуудсыг ашиглан хяналт шалгалт гүйцэтгэх;-Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн “Approved Training Organization (ATO) Procedure Manual Appendix 10 /MCAA Inspector Checklist / Job-Aid ---------Inspection of Training Facilities/” хяналтын хуудсыг ашиглан хяналт шалгалт гүйцэтгэх;“Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудтай үзлэг шалгалтын нээлтийн уулзалтыг 2022.08.16-ны өдрийн 09:30 цагт зохион байгуулсан.Тус уулзалтаар Монгол Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас тухайн  байгууллагын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх үзлэг шалгалтын зорилго, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, чиглэлийг танилцуулж үзлэг шалгалтыг эхлүүлсэн.Тус үзлэг шалгалтын нээлтийн уулзалтад “Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын дараах удирдах албан тушаалтнууд оролцсон болно. Үүнд:Do In Jeong             General Manager, Cabin Crew Training TeamHwi Kon Park            General Manager, Cabin Crew Training TeamJinho Yang                Manager, Cabin Crew Training TeamHwang Ji Hoon         Manager, Cabin Crew Training TeamИНД-141.51  /Ажилтанд тавих шаардлага/-ын хүрээнд:Тус байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын ажлын дадлага туршлага, хувийн хэрэг, холбогдох баримт бичгүүдтэй танилцсан. /Баримт бичгүүдийг байцаагчийн дүгнэлтэд хавсаргав./ИНД-141.53. /Хангалт, хэрэгсэлд тавигдах шаардлага/– B737/800, В767/300 Door Operation Training– Emergency Procedure Training Mock-Up– Emergency Evacuation Training Mock-Up– Emergency Equipment Training Room– First-Aid Training Room– Aviation Security Training Room– Fire Fighting Training Room– Class rooms“Сabin Crew Training Center” cургалтын байгууллагын багшлах боловсон хүчин, анги танхим, ашиглаж буй барилга байгууламж, Б767-300 маягийн агаарын хөлгийн “Door Operation Training”, Эмнэлгийн анхан шатны сургалт, Авран  хамгаалах сургалт, Онцгой тохиолдолын үеийн усан дээрх авран хамгаалах сургалтын техник тоног, төхөөрөмж, аврах хэрэгсэлтэй нэг бүрчлэн танилцсан. /Баримтуудыг байцаагчийн дүгнэлтэд хавсаргав./ИНД-141.55  /Баримт бичиг/-ын хүрээнд:БНСУ-ын эрх бүхий байгууллагаас олгогдсон хүчин төгөлдөр гэрчилгээ, Үйл ажиллагааны тодорхойлолт, зөвшөөрөгдсөн сургалтууд, сургалтын заавар, журмуудтай танилцсан. Мөн B767 агаарын хөлгийн “Авран хамгаалах сургалтын хөтөлбөр”, агаарын хөлгийн үйлчлэгч, багш агаарын хөлгийн үйлчлэгч нарын сургалт болон дадлагын хөтөлбөрийг шалгасан болно. /Баримтуудыг байцаагчийн дүгнэлтэд хавсаргав./ИНД-141.57  /Сургалт зохион байгуулах болон үнэлгээ хийх/, ИНД-141.59 /Бүртгэл хөтлөх/ хүрээнд:ҮГХ-ийн “Approved Training Organization (ATO) Procedure Manual Appendix 7 /Management Personnel Qualifications Checklist/Job-aid”,  Appendix 10 /MCAA Inspector Checklist/Job-aid Inspection of Training Facilities/” зэрэг хяналтын хуудсыг ашиглан ашиглан үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэсэн. /Хяналтын хуудас байцаагчийн дүгнэлтэд хавсаргав./Дахин гэрчилгээжүүлэх үзлэг шалгалтаар “Кореан Эйр” компанийн “Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын сургалтын үйл ажиллагаа нь ИНД-141 дүрмийн шаардлагуудын хүрээнд явагдаж байна гэж ажлын хэсэг үзлээ. Тайлан бичсэн:ҮНЭМЛЭХ , ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА БӨГӨӨД АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ                                          Н.ЗАЯАҮНЭМЛЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ХЭЛТСИЙН НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ                                      Н.ГАНЧИМЭГ

Авлигын эсрэг нэгдье
2023/12/20

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ! АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ!