АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ОРНУУДЫН ИРЭЭДҮЙН НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА СЭДЭВТ СЕМИНАРТ ОРОЛЦСОН ТАЙЛАН

2023/11/30

Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллага (CANSO)-аас жил бүр зохион байгуулдаг Ази-Номхон далайн бүсийн орнуудын агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагуудын чадавхийг нэмэгдүүлэх, нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн цогц төлөвлөгөөг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, технологийн хөгжил болон ирээдүйн нислэгийн хөдөлгөөний  менежментийн хөгжлийн чиг хандлагад суралцах, аюулгүй ажиллагааны соёл, хүний гүйцэтгэлийн менежмент, эрсдэлийн менежмент хэрхэн нэвтрүүлэх сэдэвт семинарт Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Ё.Эрдэнэбат, Агаарын навигацийн бодлого зохицуулалтыг газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Лхагважав нар 2019 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 25-ны өдрийн хооронд амжилттай оролцлоо.

Хурлыг нээж Иргэний агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий захирал Жеф Пүүл, Японы Улсын агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий захирал Ясухиро Лижима, ОУИНБ-ын Ази-Номхон далайн бүсийн дэд захирал Манжит Сай, Сингапурын иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ерөнхий захирал, Иргэний агаарын навигацийн үйлчилгээний Ази-Номхон далайн бүсийн гүйцэтгэх захирал Кевин Шам, Япон Улсын  Газар, дэд бүтэц, тээвэр, аялал жуулчлалын яамны Тээвэр, аялал жуулчлалын дэд сайд Кожо Фужита нар үг хэлж хурлын арга хэмжээнд амжилт хүссэн.

Ази-Номхон далайн бүсэд өсөн нэмэгдэж байгаа нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлт болон техник технологийн дэвшлийг Ази-Номхон далайн бүсэд болон хөрш зэргэлдээ орнуудтай хэрхэн зохицуулах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх шаардлага бий болсон байна.

Мөн Агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагуудын ажилтнуудын мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн цогц төлөвлөгөөг аюулгүй, үр ашигтай, үр дүнтэй байдлаар хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх талаар хүний гүйцэтгэлийн менежментийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал хэтийн чиг хандлагыг танилцуулсан.

Түүнчлэн тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх, шинэ үеийн нислэгийн хөдөлгөөний менежментэд орчин үеийн дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэх, аюулгүй ажиллагааны соёл, хүний гүйцэтгэлийн менежмент болон эрсдэлийн менежментийг нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд, мөн нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлт,  хамтын шийдвэр гаргалтыг хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хүнгүй нисэх төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанаас холбогдон гарч байгаа асуудлууд болон боломжуудыг хэрхэн зохицуулах, тэдгээрийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, сансрын ADS-B ажиглалтын системийн өнөөгийн байдал, санал болгож байгаа үйлчилгээ, мөн тэдгээртэй уялдсан агаарын зайн зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлүүдээр семинарт хамрагдсан.

Мөн Монгол Улсын иргэний нисэхийн салбарт цаашид баримтлах урт, дунд хугацааны бодлого, стратеги болон ойрын зорилтуудыг шинээр тодорхойлох, аюулгүй ажиллагааг сайжруулах, агаарын навигацийн үйлчилгээг дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай талаарх мэдлэг, мэдээллийг авч Ази-Номхон далайн бүсийн төвд агаарын навигацийн үйлчилгээний хэрэгжилт, төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа ажлуудын талаарх дутуу болон зөрүүтэй мэдээллүүдийг залрууллаа.    

Ази-Номхон далайн бүсийн хэмжээнд Монгол Улсын иргэний нисэхийн ерөнхий газраас агаарын навигацийн үйлчилгээг хөгжүүлэхээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлууд болон Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын газрын зүгээс  боловсруулан гаргасан стратеги төлөвлөгөө нь Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Ази-Номхон далайн бүсээс дэвшүүлэн тавьсан хөтөлбөрүүдтэй нийцэж байна.

Цаашид Монгол Улсын агаарын навигацийн үйлчилгээг өндөр мэргэшил, ур чадвартай хүний нөөцөөр бүрэн хангах, нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэх, ирээдүйн нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн хэтийн чиг хандлагыг Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулсан нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргах шаардлага байна.

Холбоотой мэдээ

“НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗААВАРЛАГЧ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ” ДАХИН ЯВАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ
2024/04/08

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага (ИКАО)-тай хамтран зохион байгуулж буй “Нисэхийн аюулгүй байдлын зааварлагч бэлтгэх сургалт” өнөөдөр эхэллээ. 2017 оноос Монгол Улсад зохион байгуулагдаж эхэлсэн тус сургалт дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын улмаас сүүлийн жилүүдэд завсардаад байсан юм.Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн дарга Э.Төрбаяр сургалтын талаар “Өмнө нь бид энэ төрлийн сургагч багш нарыг заавал гадны улсад сургаж, бэлддэг байсан бол 2017 оноос Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага (ИКАО)-тай хамтран дотооддоо сургаж эхэлсэн. Нэг сургагч багш бэлтгэх олон улсын сургалтын зардал маш өндөр байдаг. Тиймээс дотооддоо зохион байгуулах нь эдийн засгийн хувьд ч их өгөөжтэй юм. Суралцагчид энэхүү сургалтад хамрагдсанаар дотоодын үзлэгийн шалгагч нартаа зааж сургаж, дараа дараагийн шалгалт, сургалтад хамрагдаж, олон улсын хэмжээнд багшлах боломж бүрддэг.  Бид энэ сургалтыг ирэх жилээс илүү өргөн хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна” гэв. Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Хөтөлбөрийн зохицуулагч бөгөөд Нисэхийн аюулгүй байдлын ахлах зөвлөх Тони Блэкистон “Энэхүү сургалт нь Иргэний нисэхийн салбарт заналхийлж буй аюул заналыг илрүүлэх, үүний эсрэг зохих арга хэмжээг авах, салбарын аюулгүй ажиллагааг хангах зорилготой. Сургалтын явцад ИКАО-ын журам, олон улсын стандартын дагуу 2 удаагийн шалгалт авч, төгсгөнө. Сургалтаас гарах үр дүнгийн хувьд суралцагчдын мэдлэг, ур чадвар дээшлэхээс гадна цаашид аюулгүй байдал, хамгаалалтын чиглэлээр олон улсад багшлах, заах арга зүйн хувьд илүү чадамжтай болно” гэлээ. Тус сургалт 4 дүгээр сарын 8-наас 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Сургалтад Монгол улсаас 10 суралцагч, Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага (ИКАО)-ын Ази, номхон далайн бүс нутгийн гишүүн улс орнуудаас 10 суралцагч хамрагдаж байна.

"ЭГЭЛ АВРАГЧДАА АМЬДРАЛ БЭЛЭГЛЭЕ" ХАНДИВЫН АЯНД НЭГДЭХИЙГ УРИАЛЖ БАЙНА
2023/12/05

"БУЯНТ-УХАА" ОУНБ-ЫН ГАЛ УНТРААХ АЛБАНЫ ЭЭЛЖИЙН АХЛАГЧ Г.ТӨМӨРЧӨДӨРТӨӨ СЭТГЭЛИЙН ГАРАА СУНГАЖ, "ЭГЭЛ АВРАГЧДАА АМЬДРАЛ БЭЛЭГЛЭЕ" ХАНДИВЫН АЯНД НЭГДЭХИЙГ САЛБАРЫН ХАМТ ОЛОН ТА БҮХЭНДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА.

ХОЛБОО НАВИГАЦИ, АЖИГЛАЛТЫН АЛБА 2023 ОНЫ АЖЛАА ТАЙЛАГНАЛАА
2023/12/22

Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба 2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг тус албаны дарга Г.Баттөгс танилцууллаа.  Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба нь өнөөдрийн байдлаар 8 хэсэг, 4 тасагтай, нийт 181 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2023 онд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажил өнөөдрийн байдлаар 96.4 хувийн гүйцэтгэлтэй байгааг хэллээ. 2023 оны онцлох ажлуудаас дурдвал: 1.     Агаар-газрын алсын удирдлагатай станцын шинэчлэл (IP RCAG 11 байрлал) Албаны даргын тушаалаар 2023 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. Үр дүнд нь 11 станц шинээр нэмж суурилуулснаар 32 радио станцтай болж, радио холбооны бүрхэлт 2-3 давхар бүрхэлттэй болсон. Дээд агаарын зайд 3 сектороор нөөц ажлын давтамж үүсгэх боломжтой болсон. Алсын станцуудыг төвөөс хянаж, удирдах, тохиргоо хийх бүрэн боломжтой болсон. 2.     Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад нөөц радио давтамжуудыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд суурилуулалтын хувьд 13 байрлалд нөөц ажлын давтамж үүсгэж, шинэ RCAG станцууд суурилуулах явцад тохиргоо бүрэн хийгдсэн. 2024 оны нэгдүгээр улиралд ашиглалтад оруулна. Үр дүнд нь агаарын навигацийн холбооны үйлчилгээний найдвартай ажиллагаа дээшилж, холбоо алдагдах эрсдэл буурна гэж үзэж байна. 3.     Дуун холболтын зангилаа төхөөрөмжийн шинэчлэл. ИНҮТ-ийн даргын тушаалаар 2023 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. Үр дүнд нь IP технологид суурилсан. Холбогдох станцын тоо 3 дахин нэмэгдсэн. Нислэгийн удирдагчийн 50 ажлын байртай. Ажлын байрны тоо 2 дахин нэмэгдсэн. Бие даасан үндсэн нөөц системтэй. 4.     Нисэхийн мэдээ зохицуулах систем (AMHS) ИНҮТ-ийн даргын тушаалаар Нисэхийн мэдээ зохицуулах үйлчилгээг 2023 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ОХУ-тай холболтыг хийж, ашиглаж эхэлсэн. Бээжин AMHS төвтэй хийх холболтын ажил 2024 оны 2 дугаар улиралд хийгдэхээр хүлээгдэж байна. Үр дүнд нь 2008 оноос ашиглаж байгаа AFTN системийг бүрэн шинэчилнэ. Орон нутаг, олон улсад IP протоколоор мэдээллүүд бүрэн дамжих боломжтой болно. Текст, зураг, график, диаграм, хүснэгтэн мэдээлэл дамжуулах боломжтой. Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны зүгээс ажилтнуудын цалинг нэмэх, автоматжуулсан системийн сайжруулалт (AIRCON-2100) хийх, нийт ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, 3 радарын шинэчлэл хийх зэрэг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай асуудлууд байгааг тайлангийн төгсгөлд танилцууллаа.