Зорилтот бүлгийн иргэдэд хөнгөлөлттэй үнээр орон нутгийн нислэгээр үйлчилгээ үзүүлэх журмын төсөлд санал авч байна

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Иргэний нисэхийн Дэлгэрэнгүй

Агаарын тээврийн эдийн засгийн зохицуулалтын дүрмүүдийн төслүүдэд санал авч байна

“Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 хүртэл баримтлах бодлого”-ын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан болон эдийн Дэлгэрэнгүй

2020.01-08 (сарын мэдээ)

Дэлгэрэнгүй

COVID-19 ХЯТАДЫН АГААРЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ҮЛЭМЖ НӨЛӨӨТЭЙ

2020 оны 5 дугаар сарын 7-8 Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага 2020 оны 1 дүгээр сарын Дэлгэрэнгүй

“АШИАНА ЭЙРЛАЙНЗ” КОМПАНИ ТӨРИЙН 2 БАНКНААС НЭМЭЛТ ЗЭЭЛ АВЧЭЭ

2020 оны 4 дүгээр сарын 23 – БНСУ-ын агаарын тээврийн Ашиана Эйрлайнз компани төрийн 2 Дэлгэрэнгүй

“ЮНАЙТЕД ЭЙРЛАЙНС” КОМПАНИ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД 2.1 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРЫН АЛДАГДАЛ ХҮЛЭЭНЭ

2020 оны 4 дүгээр сарын 21 2020 оны 4 дүгээр сарын 21: “Юнайтед Эйрлайнс” компани Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

ИНЕГ-ын даргын баталсан Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Хууль, эрх Дэлгэрэнгүй

MANPING ажлын хэсгийн “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн дэд ажлын баг”-ийн II хурал боллоо

Монголын агаарын навигацийн хэрэгжилт, зохицуулалтын ажлын хэсгийн Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн дэд ажлын багийн хурлыг Дэлгэрэнгүй

АЖЛЫН БАЙРНЫ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ/ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАРИУЦСАН АХЛАХ ИНЖЕНЕР/

Байгууллагын нэр: ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Ажлын байрны нэр: ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ Дэлгэрэнгүй

tube kitty