АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛАЖИЛЛАСАН ЖИЛ
Овог нэрАлбан тушаалМэргэжилМэргэшилУлсадСалбартТухайн албан тушаалд
12345678
Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс

1

Болд БилгүүдэйНСҮАХХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын  байцаагчНисгэгч
 1. Фоккер-50 агаарын хөлөг
 2. Б767 агаарын хөлөг
11жил 4 сар11жил 4 сар4сар

2

Хөшөөний ЭвсанааНСҮАХХ Ахлах байцаагчАН-24 штурман, Нисгэгч
 1. В737 маягийн нисэх онгоцны хамтран нисгэг
 2. Нисэн хянаг
 3. Flight safety inspectors
36жил 10 сар36жил 10 сар2жил
3Загдаагийн АмарсанааНСҮАХХ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагчНисгэгч инженер
 1. “Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч-нислэгийн үйл ажиллагаа”
 2. Flight safety inspectors refresher
 3. Audit Geneva
 4. Aviation manager
31жил 7 сар16жил 9 сар2жил
Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс
4Баатаржав ХүдэрчулуунНТЧХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагчАгаарын хөлгийн хөдөлгүүр их биений ашиглалтын инженер
 1. Агаарын хөлгийн маягийн сургалт Аirbus 310, Вoeing 767, Fokker 50, Avro RJ85, Ми-8
 2. АНУ-ын иргэний нисэхийн академи (FAA Academy)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн сургалт
 3. Франц Улсын иргэний нисэхийн их сургууль (ENAC)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн гүнзгийрүүлсэн сургалт
 4. CFM-56 маягийн хөдөлгүүрийн сургалт, ИКАО – Нислэгийн үйл ажиллагааны хяналтын байцаагчийн сургалт
23жил23жил9жил
Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс
5Норовын ЗаяаҮГХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагчНисгэгч,Удирдлагын менежмент
 1. Монгол улсад 1993 онд Нисгэгчийн шилжин сургалт Ю-12 онгоц
 2. Сингапурт 2003 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт /Нислэгийн аюулгүй ажиллагаа/
 3. Нисгэгчийн шилжин сургалт Ан-38 ОХУ. 2005.09.07
 4. АНУ-д 2017 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт / Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлт/
33жил 10 сар26жил 4 сар1жил     3 сар
Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс
6Ганболдын МөнхболдААНХХ-ийн  дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагчАэродромын инженер
 1. 2018 онд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бээжин. ICAO. ИНЕГ-ын ахлах болон дунд шатны менежерүүдийн сургалт: ICAO SARPs-ын нийцлийг хангах менежмент
 2. 2020 онд  Улаанбаатар Нисэхийн сургалтын төв, ICAO Train-Air PLUS хөтөлбөрийн дагуу Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны менежментийг хэрэгжүүлэх
 3. ОУИНБ-аас зохион байгуулсан аэродромын хяналтын байцаагчийн сургалтад хамрагдаж 2012, 2021 онд төгссөн.
 4. ОУИНБ-аас зохион байгуулсан нисэхийн аюулгүй байдлын хяналтын байцаагчийн сургалтад хамрагдаж 2023 онд төгссөн.
 5. Төрийн албаны мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж 2023 онд төгссөн.
 6. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бээжин. IATA: Нисэх буудлын мастер төлөвлөгөө
22жил 6 сар22жил 6 сар2жил    6 сар