Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Хариуцлагын төв Ангилал
215 Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 24/09/2018 ИНЕГ ЗТХЯ 2018 он