Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Хариуцлагын төв Ангилал
3 А-299_ИНЕГ-ын стратеги бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 24/11/2023 ИНЕГ 2023 он
2 А-299_ИНЕГ-ын бүтэц 24/11/2023 ИНЕГ 2023 он
1 А-299_ЗТХС-ын тушаал 24/11/2023 ИНЕГ 2023 он