Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Хариуцлагын төв Ангилал
Стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр None УИХ, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж
43 Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 05/04/2022 ИНЕГ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Зарлиг
13 Монгол баатарлаг туульсаа дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай 29/01/2019 ИНЕГ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Зарлиг