Published on 2018-03-20

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг Дотоод аудитын албаны мэргэжилтэн Д.Сувдаа хүлээн авч байна. Утас: 11-282034

Цахим хаяг: suvd.d@mcaa.gov.mn

Авилгатай тэмцэх газрын гомдол хүлээн авах хэсэг

ИНЕГ эрх зүйн баримт бичиг
ИНЕГ ёс зүйн дүрэм ИНЕГ ёс зүйн хороо
Авлигын эсрэг хууль тогтоомж
1. Авлигалын эсрэг Нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенци
2. Монгол Улсын хууль
3. Улсын их хурлын тогтоол
4. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, оруулгын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам 
5. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон ХОМ-ыг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам
6. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам 
7. ХАСХОМ
8. Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газарт авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалт
9. Давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалт батлах тухай
10. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
11. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2017
12. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2018
13. Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper