Published on 2018-03-20

Proposed Civil Aviation Rules

Proposed Civil Aviation Rules

The following proposed civil aviation rules are being drafted under the Civil Aviation Rules Renovation Project 3.

We are greatly appreciated for your feedback by email rule@mcaa.gov.mn to the Aviation Legislation and Rule Making Division of the MCAA.

Please review common terms and words which are used for translation of the Civil Aviation Rules and provide your feedback.

Phone: 285010, 285116, 285117

Civil aviation legal introduction 

Civil Aviation Rules Title  Effective date  Comparison of current and proposed CAR
Definitions and Interpretation 
1  


 

CAR interpretation summary


ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар                 (Completed)

26.Dec.2019
Н.Энхтуяа
Ё.Энхтөр
Current Part 1
Procedures 
2 Part-13


ИНД-13

Investigation of Violations and Enforcement Procedures


Зөрчлийг шалгах болон албадлагын дүрэм       (In progress)

01.Sep.2016
Ч.Даваадорж
Ё.Энхтөр
Current Part 13
Rules of the Air and General Operating Rules 
3 Part-91


ИНД-91

General Operating and Flight Rules


Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм         (Completed)

20.Dec.2019
Б.Гантулга
Г.Мөнх-Очир
Part 91 comparison
Certificated Operators and Other Flight Operations 
4 Part-115


ИНД-115

Adventure Aviation – Certification and Operations


Чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт (Completed)

15.Nov.2019
С.Баярсайхан
Д.Батчулуун
Part 115 comparison
5 Part-119


ИНД-119

Air Operator – Certification


Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

22.Dec.2019
Г.Цэдэнбалжир
Ц.Бат
Part 119 comparison
6 Part-121


ИНД-121

Air Operations – Large Aeroplanes


Том нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа         (Completed)

22.Dec.2019
Я.Сайнбаяр
Н.Ганболд
Part 121 comparison
7 Part-125


ИНД-125

Air Operations – Medium Aeroplanes


Дунд нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа          (Completed)

22.Dec.2019
Б.Баярцэнгэл
Б.Баярсайхан
8 Part-133


ИНД-133

Helicopter External Load Operations


Нисдэг тэргээр дүүжин ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагаа         (Completed)

02.Dec.2019
Г.Баттулга
Ч.Буянбадрах
Part 133 comparison
9 Part-135


ИНД-135

Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes


Нисдэг тэрэг болон жижиг нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа         (Completed)

22.Dec.2019
Ч.Сарансүх
Г.Мөнх-Очир
Part 135 comparison
10 Part-137


ИНД-137

Agricultural Aircraft Operations


Хөдөө аж ахуйн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа      (Completed)

02.Dec.2019
Б.Пүрэвдорж
С.Ерөөлт
Part 137 comparison
Certificated Airways Services 
11 Part-171


ИНД-171

Aeronautical Telecommunication Services – Operation and Certification


Агаарын навигацийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

07.Dec.2019
П.Ганбаатар
П.Ганболд
Part 171 comparison
12 Part-172


ИНД-172

Air Traffic Service Organisations – Certification


Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт        (Completed)

07.Dec.2019
П.Пүрэвсүх
К.Энхбаяр
Part 172 comparison
13 Part-173


ИНД-173

Instrument Flight Procedure Service Organisation – Certification and Operation


Хэрэглэлийн нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт          (Completed)

07.Dec.2019
Н.Батсайхан
П.Ариунгэрэл
Part 173 comparison
14 Part-174


ИНД-174

Aviation Meteorological Service Organisations – Certification


Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

02.Dec.2019
Д.Маасүрэн
Б.Болормаа
Part 174 comparison
15 Part-175


ИНД-175

Aeronautical Information Services Organisations – Certification


Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт       (Completed)

07.Dec.2019
П.Ариунгэрэл
Я.Уртнасан
Part 175 comparison

 

tube kitty