Published on 2018-11-28

Өргөдөл, Гомдол, Санал, Хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал

2022 он
1 I улирлын байдлаар
2 II улирлын байдлаар
3 III улирлын байдлаар
4 IV улирлын байдлаар
2021 он
1 I улирлын байдлаар
2 II улирлын байдлаар
3 III улирлын байдлаар
4 IV улирлын байдлаар
2020 он
1 I улирлын байдлаар
2 II улирлын байдлаар
3 III улирлын байдлаар
4 IV улирлын байдлаар
2019 он
1 I улирлын байдлаар 
2 II улирлын байдлаар
3 III улирлын байдлаар
4 IV улирлын байдлаар

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadro