Нийтлэгдсэн 2018-09-05

Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байрны нэр-2022 он
1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч (бүхээг, газрын үйл ажиллагаа хариуцсан)/
2 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч (нислэгийн үйл ажиллагаа хариуцсан)/
3 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтсийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч/
4 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/БУОУНБ захиргаа, хууль, эрх зүйн хэлтсийн хуулийн мэргэжилтэн /
5 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/”Аэродромын хэсгийн техникч”, “Аэродромын хэсгийн зам талбайн үйлчлэгч-механикч”/
6 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын “гэрээт байцаагч”/
7 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын албаны дарга/
Ажлын байрны нэр-2021 он
1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр суман дахь радиолокаторын ээлжийн инженер/
2 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Иргэний нисэхийн үндэсний төв Нисэх буудлуудын үйлчилгээний газар/
3 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын албаны Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс-НИСЭХ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХАРИУЦСАН АХЛАХ БАЙЦААГЧ, Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс-НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ, Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс-НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ-1 /хөдөлмөрийн хугацаатай гэрээгээр//
Ажлын байрны нэр-2020 он
1 Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт ХХК нь Зорчигч бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэн сонгон шалгаруулах зар
2 Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт ХХК-д бүртгэлийн ажилтан/Check-in agent/ сонгон шалгаруулах зар
3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан инженер
4 Ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулалт /Бодлогын хэрэгжилт, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, тооцооны нягтлан бодогч/
5 Ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулах зар /Нислэгийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч/
6 Ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулах зар /Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн дарга/
7 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Агаарын навигацийн үйлчилгээний газрын дарга/
8 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Бодлогын хэрэгжилт, төлөвлөлтийн хэлтсийн Шувуу, хүрээлэн буй орчны мэргэжилтэн/
9 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Галын аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуй хариуцсан ахлах инженер/
10 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар/Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч/
Ажлын байрны нэр-2019 он
1 Нисэхийн сургалтын төвд цамхгийн дадлагажуурын багшлагч-мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна.
2 Холбоо, навигаци, ажиглалтын албанд ажиллах инженер техникийн ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
3 Төсөвчин инженерийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
4 Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар.
5 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын албаны нислэгт тэнцэх чадварын хэлтсийн мэргэжилтний ажлын байр (албан тушаал)-нд сонгон шалгаруулалт хийнэ.
6 Нисэх буудлуудын удирдах газрын бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар.
7 Нисэх буудлуудын удирдах газрын баримт бичиг боловсруулалтын мэргэжилтэн болон судалгаа үнэлгээний инженерийн ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулалт.
8 Нисэх буудлуудын удирдах газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулалт.
9 Нисэх буудлуудын удирдах газрын бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар.
10 “Чойбалсан” нисэх буудлын нягтлан бодогчийн ажлын байранд ажилтан сонгох шалгаруулалтын зар.
11 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын ашиглалтын өмнөх захиргааны албанд дараах ажлын байрнуудын нээлттэй сонгон шалгаруулалтын зар.
12 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албанд түр гэрээгээр ажиллах өгөгдлийн сангийн техникийн ажилтан, нисэхийн мэдээллийн техникийн ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтыг зар.
13 Нью Улаанбаатар интернэйшнл эйрпорт ХХК-аас зарлаж буй нээлттэй ажлын байрнууд/Худалдан авалтын мэргэжилтэн, Химич инженер/
14 Нью Улаанбаатар интернэйшнл эйрпорт ХХК-аас зарлаж буй нээлттэй ажлын байрнууд/Мэдээллийн технологийн инженер, Аэродромын инженер, Халаалт, агаар сэлгэлтийн техникч/
15 Нислэгийн мэдээллийн ажилтны сургалтад хамрагдах ажилтныг сонгон шалгаруулалт

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper