Нийтлэгдсэн 2023-04-25

Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс

АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ
Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд
1 2 3 4 5 6 7 8
Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс

1

Ганболдын Мөнхболд ААНХХ-ийн  дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Аэродромын инженер
  1. 2018 онд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бээжин. ICAO. ИНЕГ-ын ахлах болон дунд шатны менежерүүдийн сургалт: ICAO SARPs-ын нийцлийг хангах менежмент
  2. 2020 онд  Улаанбаатар Нисэхийн сургалтын төв, ICAO Train-Air PLUS хөтөлбөрийн дагуу Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны менежментийг хэрэгжүүлэх
  3. ОУИНБ-аас зохион байгуулсан аэродромын хяналтын байцаагчийн сургалтад хамрагдаж 2012, 2021 онд төгссөн.
  4. ОУИНБ-аас зохион байгуулсан нисэхийн аюулгүй байдлын хяналтын байцаагчийн сургалтад хамрагдаж 2023 онд төгссөн.
  5. Төрийн албаны мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж 2023 онд төгссөн.
  6. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бээжин. IATA: Нисэх буудлын мастер төлөвлөгөө
22жил 6 сар 22жил 6 сар 2жил    6 сар
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper