Нийтлэгдсэн 2023-04-25

Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс

АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ
Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд
1 2 3 4 5 6 7 8
Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс

1

Норовын Заяа ҮГХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч,Удирдлагын менежмент
  1. Монгол улсад 1993 онд Нисгэгчийн шилжин сургалт Ю-12 онгоц
  2. Сингапурт 2003 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт /Нислэгийн аюулгүй ажиллагаа/
  3. Нисгэгчийн шилжин сургалт Ан-38 ОХУ. 2005.09.07
  4. АНУ-д 2017 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт / Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлт/
33жил 10 сар 26жил 4 сар 1жил     3 сар
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper