Нийтлэгдсэн 2023-04-25

Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс

АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ
Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд
1 2 3 4 5 6 7 8
Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс

1

Болд Билгүүдэй НСҮАХХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын  байцаагч Нисгэгч
  1. Фоккер-50 агаарын хөлөг
  2. Б767 агаарын хөлөг
11жил 4 сар 11жил 4 сар 4сар

2

Хөшөөний Эвсанаа НСҮАХХ Ахлах байцаагч АН-24 штурман, Нисгэгч
  1. В737 маягийн нисэх онгоцны хамтран нисгэг
  2. Нисэн хянаг
  3. Flight safety inspectors
36жил 10 сар 36жил 10 сар 2жил
3 Загдаагийн Амарсанаа НСҮАХХ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч инженер
  1. “Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч-нислэгийн үйл ажиллагаа”
  2. Flight safety inspectors refresher
  3. Audit Geneva
  4. Aviation manager
31жил 7 сар 16жил 9 сар 2жил
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper