Нийтлэгдсэн 2023-04-25

Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс

АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ
Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд
1 2 3 4 5 6 7 8
Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс

1

Баатаржав Хүдэрчулуун НТЧХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Агаарын хөлгийн хөдөлгүүр их биений ашиглалтын инженер
  1. Агаарын хөлгийн маягийн сургалт Аirbus 310, Вoeing 767, Fokker 50, Avro RJ85, Ми-8
  2. АНУ-ын иргэний нисэхийн академи (FAA Academy)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн сургалт
  3. Франц Улсын иргэний нисэхийн их сургууль (ENAC)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн гүнзгийрүүлсэн сургалт
  4. CFM-56 маягийн хөдөлгүүрийн сургалт, ИКАО – Нислэгийн үйл ажиллагааны хяналтын байцаагчийн сургалт
23жил 23жил 9жил
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper