Published on 2023-03-15

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2023

Овог нэр Нэр дэвших албан тушаал Мэдүүл-гийг  хүлээн авсан он, сар, өдөр Мэдүүл-гийг хян-уулахаар хүргүүлсэн он, сар, өдөр Холбогдох байгуул-лагаас хариу ирүүлсэн албан бичгийн дугаар, огноо Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх Нэр дэвшсэн этгээдийг томилсон шийдвэрийн дугаар, огноо
1 Викторын Ганжигүүр ИНҮТ-ийн харьяа НХҮА-ны Захиргаа, хүний нөөц, сургалтын хэсгийн даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч 2023.10.03 2023.01.04 10-9/03 2023.01.12 05/691 Үгүй 2023.01.19 Б/07
2 Жамсрангийн Минжүүр НААХЗА-ны НСҮАХХ-ийн нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч 2023.02.07 2023.02.08 01/190 2023.02.14 05/2847 Үгүй 2023.03.03 Б/33
3 Галбадрахын Цолмон НААХЗА-ны НСҮАХХ-ийн нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч 2023.02.10 2023.02.13 01/207 2023.02.16 05/3087 Үгүй 2023.03.01 Б/25
4 Ринчиндоржийн Амарбаясгалан ИНҮТ-ийн ХАГ-ын дарга 2023.02.09 2023.02.13 01/207 2023.02.16 05/3087 Үгүй 2023.03.01 Б/28
5 Батчулууны Гантулга ИНҮТ-ийн харьяа

ГТҮШХА-ны даргын албан үүргийг хавсран гүйцэтгэгч

2023.02.10 2023.02.13 01/207 2023.02.16 05/3087 Үгүй Томилогдоогүй
6 Нацагийн Баттөр ИНҮТ-ийн харьяа

ГТҮШХА-ны дарга

2023.02.16 2023.02.16 01/233 2023.02.17 05/3299 Үгүй 2023.03.03 Б/31
7 Дамдиндоржийн Гантулга ИНҮТ-ийн харьяа НЭМСЗА-ны дарга 2023.02.27 2023.02.28 01/269 2023.03.01 05/3439 Үгүй 2023.03.13 Б/36

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper