Published on 2022-06-27
Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 257 237 20 92.2
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper