Нийтлэгдсэн 2022-03-07

NZ Vector сэтгүүл

1999 оноос ИНЕГ нь Шинэ-Зеландын иргэний нисэхийн дүрмийг ИНД-ийн суурь болгон ашиглаж байгаа бөгөөд NZCAA-с гаргасан дараах гарын авлагуудыг та бүхэнд мэдээлэл болгон эх хувиар нь толилуулж байна.

Энэ мэдээлэлтэй холбоотой санал хүсэлт байгаа бол rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст хандана уу.

 

POINTING TO SAFER AVIATION

The purpose of the CAA’s Vector magazine is safety education. We aim to give good advice, in a manner that is easily understood.

Vector focuses on current safety problems identified by aviation participants and incident reporting. It’s published at the beginning of every season.

2022

Autumn 2022

2021

Autumn 2021 Winter 2021 Spring 2021 Summer 2021

2020

Autumn 2020 Winter 2020 Spring 2020 Summer 2020

2019

Autumn 2019 Winter 2019 Spring 2019 Summer 2019

2018

Jan/Feb 2018 Mar/Apr 2018 May/Jun 2018 Jul/Aug 2018 Sep/Oct 2018 Summer 2018/19

2017

Jan/Feb 2017 Mar/Apr 2017 May/Jun 2017 Jul/Aug 2017 Sep/Oct 2017 Nov/Dec 2017

2009 to 2016

Jan/Feb 2016 Mar/Apr 2016 May/Jun 2016 Jul/Aug 2016 Sep/Oct 2016 Nov/Dec 2016
Jan/Feb 2015 Mar/Apr 2015 May/Jun 2015 Jul/Aug 2015 Sep/Oct 2015 Nov/Dec 2015
Jan/Feb 2014 Mar/Apr 2014 May/Jun 2014 Jul/Aug 2014 Sep/Oct 2014 Nov/Dec 2014
Jan/Feb 2013 Mar/Apr 2013 May/Jun 2013 Jul/Aug 2013 Sep/Oct 2013 Nov/Dec 2013
Jan/Feb 2012 Mar/Apr 2012 May/Jun 2012 Jul/Aug 2012 Sep/Oct 2012 Nov/Dec 2012
Jan/Feb 2011 Mar/Apr 2011 May/Jun 2011 Jul/Aug 2011 Sep/Oct 2011 Nov/Dec 2011
Jan/Feb 2010 Mar/Apr 2010 May/Jun 2010 Jul/Aug 2010 Sep/Oct 2010 Nov/Dec 2010
Jan/Feb 2009 Mar/Apr 2009 May/Jun 2009 Jul/Aug 2009 Sep/Oct 2009 Nov/Dec 2009

1998 to 2008

View all Vector magazines published between 1998 and 2008 in our Vector magazine archive.

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper