Published on 2021-09-16

CAR interpretation summary

 

If you find any issue related to the below information, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.

Нэр томьёоны тодорхойлолт:

ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар

11.Mar.2022
Зөвлөмжийн цуврал:
AC01-0 Annex-ын нэр томьёоны тайлбар 01.Apr.2022
AC01-1  Иргэний нисэхэд түгээмэл хэрэглэдэг Англи үгсийн орчуулга 07.Apr.2022
Нэр томьёотой холбогдох бусад материал
ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбарын танилцуулга 17.Mar.2022
NZ Part 1 Definitions and Abbreviations 01.Dec.2021
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын журмын алдаатай нэр томьёо 17.Mar.2022
Агаарын тээврийг хялбаршуулах журмын алдаатай нэр томьёо 17.Mar.2022

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadro