Чиг үүрэг

Хэрэгжүүлэгч агентлаг нь салбарын бодлого, төлөвлөлт болон аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангасан нислэгийн хөдөлгөөн, нисэх буудлуудын үйлчилгээ, төсвийн зарцуулалтын тэнцвэр, харилцан уялдаа холбоог хангах асуудалд өргөн хүрээтэй, хариуцлагатай хандаж, салбарыг зөв зохистой удирдлага, зохицуулалтаар хангана. Эрхэлсэн асуудлын чиглэлээр Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад зөвлөх үүрэг, хариуцлага хүлээж, иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, өгч туслалцаа дэмжлэг үзүүлнэ... Read More

Холбоо барих

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо, Буянт-Ухаа, Улаанбаатар хот Утас: 976-(71)-282064 И-мэйл: info@mcaa.gov.mn Фэйсбүүк хуудас: https://www.facebook.com/... Read More

НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ

8.2 Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 8.2.1 Эрхэм зорилго 8.2.1 Үйл ажиллагааны стратегийн зорилго 8.2.1 Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт 8.2.1 Тэргүүлэх чиглэл 8.2.1 Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн 8.2.2 Чиг үүрэг 8.2.2 Бүтэц, зохион байгуулалт 8.2.2 Хаяг, байршил 8.2.2 Харилцах утасны дугаар 8.2.2 Шуудангийн хаяг 8.2.2 Олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг 8.2.3 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт 8.2.3 Үйл ажиллагааны тайлан 8.2.3 Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилг... Read More

Албан тушаалын тодорхойлолт

Захиргаа, удирдлагын газар 1 Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Үзэх 2 Менежер Үзэх 3 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх 4 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх 5 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Үзэх 6 Архивын арга зүйч мэргэжилтэн Үзэх 7 ИНЕГ-ын даргын туслах бөгөөд өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх 8 Захиргааны мэргэжилтэн Үзэх 9 Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх Дотоод аудитын алба 10 Дотоод аудитын албаны дарга Үзэх 11 Менежер Үзэх 12 Менежер (НААХЗА-ны үйл ажиллагаа хариуцсан) Үзэх 13 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн Үзэх 14 Ахлах аудитор Үзэх 15 Аудитор Үзэх 16 Аудитор... Read More

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 122 109 - - 13 89.3 ... Read More

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2023

  № Овог нэр Нэр дэвших албан тушаал Мэдүүлгийг  хүлээн авсан он, сар, өдөр Мэдүүлгийг хянуулахаар хүргүүлсэн он, сар, өдөр Холбогдох байгууллагаас хариу ирүүлсэн албан бичгийн дугаар, огноо Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх Нэр дэвшсэн этгээдийг томилсон шийдвэрийн дугаар, огноо 1 Викторын Ганжигүүр ИНҮТ-ийн харьяа НХҮА-ны Захиргаа, хүний нөөц, сургалтын хэсгийн даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч 2023.10.03 2023.01.04 10-9/03 2023.01.12 05/691 Үгүй 2023.01.19 Б/07 2 Жамсрангийн Минжүүр НААХЗА-ны НСҮАХХ-ийн нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч 2023.02.07 2023.02.08 01/190 2023.02.14 05/2847 Үгүй 2023.03.03 Б/33 3 Галбадрахын Цолмон НААХЗА-ны НСҮАХХ-и... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper