7 хоногийн мэдээ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл

Орон нутгийн нислэг өссөнтэй холбоотойгоор шатахуун тээвэрлэлт нэмэгдэж байна

Орон нутгийн нислэг өссөнтэй холбоотойгоор шатахуун тээвэрлэлт нэмэгдэж байгаа гэдгийг Газрын тусгай үйлчилгээний алба/ГТҮА/-ны дарга Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛЫН АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТ АЖЛЫН БАГИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

MANPING ажлын хэсгийн 2019 оны хурлын хуваарийн дагуу “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн ажлын баг”-ийн анхдугаар Дэлгэрэнгүй

БУУЛТ ХӨӨРӨЛТ, ӨНГӨРӨЛТ, ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГ ӨСЛӨӨ

Өнгөрөгч 7 хоногт /2019.03.1-7/ өнгөрөлтийн нислэгийг 2018 оны мөн үетэй харьцуулбал 13,3 хувиар өсчээ. Өнгөрөлтийн Дэлгэрэнгүй