ОНЦЛОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШИНЭЭР НЭМЭГДСЭН

.

.

ФОТО МЭДЭЭ

ВИДЕО МЭДЭЭ

Төсөл

ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ

1.                        ИНД-147                  ИНД-145                   ИНД-66

2.                       ИНД-121

3.                       ИНД-136                  ИНД-137

4.                       ИНД-109

Тайлбар. ИНД-136, ИНД-137 дүрмүүдийн төслийг ИНЕГ-ын НААХЗГ-ын цахим хуудсанд 2014 оны 1, 2-р сард байршуулан хэрэглэгчдээс санал авсан бөгөөд 2015 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл санал авах зорилгоор дахин байршуулж байна.

ДҮРМИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

ИНД-131      ИНД-61      ИНД-139

Тайлбар. Эдгээр дүрмүүдийн төслийг ИНЕГ-ын НААХЗГ-ын цахим хуудсанд 2014 оны 1, 2-р сард байршуулан хэрэглэгчдээс санал авсан бөгөөд 2015 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл санал авах зорилгоор дахин байршуулж байна.

ИНД-39      ИНД-108

Цахим хаяг: rulemaking@mcaa.gov.mn

Утас: 11-282211, 11-282205, 11-282225, 11-282226

ДҮРМИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

 ИНД-121 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа- багтаамж ихтэй онгоц” -ийн шинэчилсэн төслийн хэлэлцүүлэг 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 13.00 цагт ИНЕГ-ын Хурлын танхимд зохион байгуулагдах тул Агаарын тээвэрлэгчид холбогдох хүмүүсээ оролцуулна уу.

Хууль, эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын газар

Утас: 282225

СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ

Нисэхийн стандартын чанарын хяналт ба түлшний сумлагааны үйл ажиллагааны стандарт” төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.

Хууль, эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын газар

Утас: 282225

ДОТООД СҮЛЖЭЭНД НЭВТРЭХ

НИСЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ

АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИД

ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГА

ХОЛБООС

Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү