Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ИКАО/-ын сургалтын материаллаг баазыг чадамжид суурилсан сургалтын арга барилаар буюу DOC-9941 баримт бичгийн дагуу боловсруулагдсан Стандартчилагдсан сургалтын багц /STP/ хөтөлбөрүүд бүрдүүлдэг.

Энэхүү ИКАО-ын сургалтын материаллаг баазад ИКАО-ын “ТрэйнЭйр ПЛАС” хөтөлбөрийн хүрээнд Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас боловсруулсан “Aeronautical Information Management Specialist” 021/122/AIS AIM SPC сургалтын багц хөтөлбөр нь Монгол улсаас анх удаа бүртгэгдсэн болно.
Сургалтын стандартчилагдсан багц хөтөлбөртэй холбоотой мэдээллийг энд дарж орон танилцана уу.

Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү