Статистик мэдээлэл

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэл
1 2016 оны статистикийн эмхэтгэл
2 2017 оны I улирлын статистик мэдээ
3 2017 оны II улирлын статистик мэдээ
4 2017 оны III улирлын статистик мэдээ
5 2017 оны IV улирлын статистик мэдээ
6 2017 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү