ИНЕГ-ын даргын тушаал

ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2018 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
 А/55 Журам батлах тухай /шинэ нисэх буудлын нэвтрэх үнэмлэх/ 2018/01/ ИНЕГ  УБХОУШНБАӨЗА
 А/54 Комисс томилох тухай /түрээслэгч сонгон шалгаруулах/ 2018/02/02 ИНЕГ ЗУГ
 А/44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Чингис хаан ОУНБ ТӨХК болгох/ 2018/01/26 ИНЕГ НББЗХ
А/43 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай /нүүлгэн шилжүүлэх 2017 оны А/202/ 2018/01/26 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/42 Техникийн комисс томилох тухай /шинэ нисэх буудлын бүтээн байгуулалтын ажлын нэмэлт гэрээний хүрээнд баригдаж байгаа барилга, байгууламж тоног төхөөрөмж/ 2018/01/26 ИНЕГ  УБХОУШНБАӨЗА
А/30 Ажилын хэсэг байгуулах тухай /нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн программ хангамж хөгжүүлэх төслийн 1-р үе шат/ 2018/01/25 ИНЕГ НХҮА
А/25  Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /3 хаалга ГТҮА/ 2018/01/23 ИНЕГ  ХААХ
А/19 Нислэгийн журам хүчингүй болгох тухай /2010 оны А/207 дугаар тушаалын 2-р хавсралт, 2013 оны А/335 дугаар тушаалын 4-р хавсралт, А/517 дугаар тушаалын 1,2-р хавсралт/ 2018/01/15 ИНЕГ  АНБЗХ
 A/08  Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /22  ширхэг компьютер/ 2018/01/10 ИНЕГ  ХААХ
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү