Нийтлэгдсэн 2019-01-07

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн талаарх санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар ажлын хэсэгт ирүүлж болно. Төслүүдийг энд дарж үзнэ үү.