Инчеоны Иргэний нисэхийн академид ” Агаарын навигаци ” сэдэвт сургалтанд хамрагдаж, туршлага судлав

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Инчеоны олон улсын нисэх буудлын иргэний нисэхийн академид “Агаарын навигаци” сэдэвт сургалтанд ИНЕГ-ын Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс, түүний харъяа Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба, Техник хангалт, навигацийн үйлчилгээний алба, Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний алба, Нислэгийн журам боловсруулалтын албаны удирдах ажилтнууд, төлөөлөл оролцоод ирлээ.
Дээрх сургалтаар Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ИКАО/-аас гаргасан Олон улсын агаарын навигацийн төлөвлөгөө /GANP/, түүнийг бүс нутгийн хэмжээнд хэрэгжилтийг хангах, Нисэхийн системийг хэсэгчлэн хөгжүүлэх төлөвлөгөө /ASBU/, түүний модулиуд болон хэрэгжилтийг сайжруулах бүсүүд /PIA/-ээр агаарын навигацийн болон нисэх буудлын үйл ажиллагаанд хэрэгжих арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлснээр гарах эерэг үр дүнгийн талаар мэдээлэл, мэдлэг авч суралцсан байна.
Нисэхийн системийг хэсэгчлэн хөгжүүлэх төлөвлөгөө /ASBU/-г БНСУ-ын иргэний нисэхийн системд, агаарын зай, агаарын замууд, аеродром, нисэх буудал, нислэгийн хөдөлгөөний үйл ажиллагаа, нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ, холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ, агаарын тээвэрлэгч, хууль, эрхзүй, хүний нөөцийн удирдлагад хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар туршлага, жишээнд үндэслэн тайлбарлаж танилцуулсан нь чухал үр дүнтэй сургалт болжээ.
Түүнчлэн БНСУ-ын агаарын навигацийн холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээллийг өгч, Инчеон болон Гимпо нисэх буудлуудын агаарын навигацийн үйлчилгээ, цаашид тус нисэх буудлуудад хэрэгжүүлхээр төлөвлөж байгаа дунд хугацааны навигацийн төлөвлөлтийн талаар танилцуулсан.
Сургалтын явцад оролцогчдоос тавьсан хүсэлтийн дагуу Инчёоны бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын бүсийн /RACC/ үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлах боломжийг академийн зүгээс олгожээ. Тус бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын бүс нь 2016 онд ашиглалтанд орсон байна. Сургалтын бүрэлдэхүүнийг бүсийн дарга Жан Хүүн Ки хүлээн авч, тус бүсийн үйл ажиллагааны талаар танилцуулга хийж, нислэгийн хөдөлгөөний, нисэхийн мэдээллийн, холбоо, навигаци,ажиглалтын үйлчилгээний үйл ажиллагаатай танилцуулсан. Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээний хувьд нисэхийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан, ажлын байрны гэрэлтүүлэг, агааржуулалтын систем, бүсийн байрны цахилгаан хангалтын систем зэрэг нь орчин үеийн бүхий л шаардлагыг хангасан байгаагаас суралцагчид туршлага судалж, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлмээр байна гэсэн санаачлагыг илэрхийллээ.

29749475_576316709395798_4133908864699741071_o

29871548_576316699395799_9190558272620584108_o

29665217_576316689395800_2457869107754164783_o

Сүүлийн бичлэгүүд
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү

weatherweather