Нийтлэгдсэн 2018-06-19

АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5, Мэдээллийн ид тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 заалтыг болон тус байгууллагын авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.1, 5.2. 5.3 заалтуудын дагуу ИНЕГ-аас олгож буй зөвшөөрөл.

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг ИНД-145(Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх) дүрмийн хүрээнд олгоно.

2019 оны 03-р сарын 14-ны байдлаар

Дүрэм, журам Олгосон огноо Дуусах хугацаа Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг
Дотоодын байгууллага
1 ИНД-145 19.02.01 19.05.01 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ MIAT ХК МИАТ ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
2 18.04.12 19.04.11 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Хүннү Эйр ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг” 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
3 18.09.28 19.03.27 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Блу Скай Авиэйшн ХХК Чингис Хаан ОУНБ, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Moнгол Улс
4 18.11.06 19.05.03 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Аэромонголиа ХХК Чингис Хаан ОУНБ, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
5 18.05.06 19.05.15 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Монголын алт “МАК” ХХК 14-р байр, 13-р хороолол, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
6 19.02.02 19.08.01 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Геосан ХХК Геосан ХХК Бага Тойруу, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
Гадаадын байгууллага
7 19.01.18 19.04.17 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Dallas Airmotive.Inc, USA 900 Nolen Drive, Grapevine, Texas 76051 USA
8  17.04.03 20.04.03 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Lufthansa technik AG, Germany Weg Beim Jager 193, 22335 Hamburg, Germany
9 19.02.01 20.01.31 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ AMECO (Beijing) , China “Aircraft Maintenance And Engineering
Corporation Beijing – Beijing Base”
Capital Airport Beijing
10 18.05.01 19.04.30 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Skyways Airlines Technics Lufthavnsvej 1B, 6400 Sonderborg, Denmark
11 18.05.03 19.05.02 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Czech airlines Technics Prague Airport Intl, Jana Kaspara 1069/1, Prague6, 16008, Czech Republic
12 18.08.29 19.08.28 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Tianjin Jeppesen International Flight College Co.,Ltd No.81 Section 4, Choyang Street, Chaoyang City, Liaoning province, China
13 18.10.19 20.10.18 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Rheinland Air Service GmbH Flughafenstrasse 31, 41066 Monchengladbach / Germany
14 18.11.05 19.11.04 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ EGAT /Evergreen Aviation Technologies Corp Evergreen Aviation Technologies Corp.
6 Hang-Zhan South Road, Dayuan Dist.,
Taoyuan City, Taiwan, Republic of China