Хууль, эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын газар

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд иргэний нисэхийн хууль тогтоомж, Олон улсын гэрээ хэлцэл боловсруулах, хууль эрх зүйн холбоотой бусад баримт бичигт санал өгөх, ИНЕГ-ын удирдлага, ажилтнуудад эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, ИНЕГ-аас боловсруулан гаргаж байгаа эрх зүйн баримт бичгийн үндэслэлийг хянаж, хууль тогтоомжид нийцүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, шүүхийн маргаантай асуудлаар шүүх, хууль хяналтын байгууллагад ИНЕГ-ыг төлөөлж оролцох, иргэний нисэхийн хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Мөн Ч... Read More

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙН БҮРТГЭЛ –…

№ Овог нэр Нэр дэвших албан тушаал Мэдүүлгийг хянуулахаар хүргүүлсэн он, сар, өдөр Холбогдох байгууллагаас хариу ирүүлсэн албан бичгийн дугаар, огноо Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх Нэр дэвшсэн этгээдийг томилсон шийдвэрийн дугаар, огноо 1 Бадамдоржийн Цогоо ТХНҮА-ны дэд дарга 2016.12.14 01/4278 2017.01.0205/12 үгүй  томилогдоогүй 2 Хадбаатарын Баярмаа ҮНББА-ны дарга 2016.12.28 01/4451 2017.01.0405/176 үгүй 2017.01.12Б/15 3 Намжирванчигийн Замбуулин Чингис хаан ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн дарга 2016.12.2607/б/1807 2017.01.0505/235 ҮгүйАжлын байранд тавих шаард-лагыг хангахгүй. 2017.01.09Б/25 4 Ганболдын Оюунболд Чингис хаан ОУНБ-ын Цахилгаан, агаа... Read More

Нисэхийн сургалтын төв

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aviation Training Center is certified in the rule 141, "Certification of Civil Aviation Training organization”, "Vocational training certificate".             We are a professional aviation training organization and a full member of International Civil Aviation Organization /ICAO/’s TRAINAIR PLUS program, provide training programs for professional development to initial and refresher training for civil aviation and other popular professionals.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="755" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="749" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Mission:             The mission of the Aviation Training Center is to train and to develop highly qualified, internationally recognized Aviation personnel to promote aviation safety by utilizing modern training methods, equipment and technologies in accordance with ICAO standards and requirements. Values: Esteeming legislation, knowledge and culture ... Read More